دستگاه لیبل چسبان

  • دستگاه لیبل چسبان

    دستگاه لیبل چسبان

    این دستگاه مناسب برای بطری های گرد، مخزن دایره ای، برچسب زدن سیلندر خود چسب، مناسب برای بطری های PET، بطری های پلاستیکی، بطری های شیشه ای، بطری های فلزی برچسب زدن بطری های گرد، به طور گسترده ای در صنایع آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، نوشیدنی، داروسازی و سایر صنایع استفاده می شود، تا حد زیادی افزایش می دهد. بهره وری و برچسب زدن کیفیت