تجهیزات آبجو 200 لیتری

  • تجهیزات آبجو 200 لیتری

    تجهیزات آبجو 200 لیتری

    کابینت کنترل برق با متر نمایشگر دیجیتال یا صفحه نمایش لمسی PLC.

    کنترل سیستم آبجوسازی و سیستم تخمیر را از هم جدا کنید، سطح آبجوسازی خودکار را بالا ببرید، یا یک طرح خاص پر از ویژگی های شرکت خود و غیره ایجاد کنید. ایده شخصی کارخانه آبجوسازی برای نشان دادن اشتیاق شما، و سپس ما آگاه خواهیم شد که چگونه برای تحقق آن برای شما انجام دهیم.