سیستم آبجوسازی چهار کشتی

 • سیستم آبجوسازی چهار کشتی

  سیستم آبجوسازی چهار کشتی

  آبجوخانه قلب تپنده عملیات آبجوسازی شماست.

  قلب ضعیف و ناکارآمد را نمی توان به طور مداوم تحت فشار قرار داد.

  یک آبجوسازی بادوام و کارآمد تضمین می کند که آبجوسازی شما در هر فرصتی شکوفا شود.

  ما میخانه های کوچک دم کرده برای آبجوسازی های منطقه ای از 300 لیتر تا 5000 لیتر راه اندازی کردیم.